Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

      Atliekame gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų užterštumo tyrimus, nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumo įvertinimą.

        Aplinkos oro taršos šaltinių inventorizaciją, ūkio subjektų oro monitoringą, oro valymo įrenginių veikimo efektyvumo įvertinimą, stacionarių ir mobilių oro taršos šaltinių išsiskiriančių teršalų kiekio apskaičiavimą.

        Stacionarių ir mobilių šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimą.