Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

  MISIJA: NULIS ELGESIO POKYČIŲ EKSPERIMENTAS

  Kovo 20 d. - Pasaulinė Žemės diena

  Kovo 22 d. - Pasaulinė vandens diena

  Kovo 23 d. - Meteorologijos diena

  Balandžio 1 d. - Pasaulinė paukščių diena

  Balandžio 7 d. - Pasaulinė sveikatos diena

  Balandžio 18 d. - Tarptautinė paminklų apsaugos diena

  Balandžio 20 d. - Tarptautinė kovos su triukšmu diena

  Gegužės 3 d. - Saulės diena

  Gegužės 22 d. - Tarptautinė biologinės įvairovės diena

  Gegužės 31 d. - Pasaulinė nerūkymo diena

  Birželio 5 d. - Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

  Birželio 17 d. - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena

  Liepos 29 d. - Jūros diena

  Rugsėjo 1 d. - Baltijos jūros diena

  Rugsėjo 16 d. - Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena. Miškininko diena

  Rugsėjo 16-22 d. - Europos judrioji savaitė

  Rugsėjo 22 d. - Tarptautinė akcija "Mieste be savo automobilio"

  Rugsėjo 27 d. - Pasaulinė turizmo diena

  Spalio 1 d. - Pasaulinė natūralios aplinkos diena

  Spalio 4 d. - Pasaulinė gyvūnijos diena

 Atmintinos sveikatos dienos